5/24 Canlı Destek :
close Your message
was sent successfully
Lütfen mesajınızı bırakın ve biz size
dönüş yapalım
close Your message
was sent successfully
close Müşteri Destek:
close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
PrimeTrade Canlı Sohbet hattına hoş geldiniz! Size daha iyi hizmet verebilmemiz için, lütfen aşağıdaki bilgileri belirtiniz :
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Referans Menkul Değerler A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen ve Geniş Yetkili Aracı Kurum yetki belgesi ile yetkilendirilmiş bir aracı kurumdur ve PrimeTrade markası ile işlem gerçekleştirmektedir.

Bu web sitesini kullanımınız, bu şartlar ve koşullara (“Şartlar ve Koşullar” veya “Sözleşme”) tabidir. Bu Şartlar ve Koşullar, sizinle REFERANS arasında bağlayıcı bir anlaşma niteliğindedir. Bu web sitesine erişiminiz ve kullanımınız, Şartlar ve Koşullar ile bu web sitesinde yer alan diğer her türlü yasal uyarıyı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Şayet Şartlar ve Koşulları yahut Şartlar ve Koşulların herhangi bir kısmını kabul etmiyorsanız, lütfen derhal bu web sitesinden çıkış yapınız.

Yasal Kısıtlamalar

Bu web sitesini kullanabilmek için en az 18 yaşında veya ikamet ettiğiniz ya da vatandaşı olduğunuz ülkede gerekli olan yaşta olmalısınız. Bu web sitesini kullanmak ve içeriğini görüntülemek, , İran, Kuzey Kore, Küba, Suriye, ABD ve Lübnan (“Kısıtlanmış Bölgeler”) gibi kısıtlanmış belli bazı bölgelerde yasadışı olabilir. Bu web sitesindeki içerik ve bilgiler, bu web sitesinin desteklediği dillerden bağımsız olarak, bu Kısıtlanmış Bölgelerdeki vatandaşlara veya ikamet edenlere yönelik değildir veya yönelik olması düşünülmemiştir. Bu sebeple hizmetlerimiz, sadece yaşadığınız ülkede yasal ise geçerlidir.

Şartları ve bunların tabii olduğu yerel yasa ve yönetmeliklerine uygunluğunu belirlemek, bu web sitesi ziyaretçilerinin sorumluluğundadır. Tabii olunan yerel yasa ve yönetmelikler açısından kısıtlamalar olması durumunda, bu sitede yer alanlar hiçbir şekilde sunulan ürün ve hizmetlerin alım veya satımına teşvik edici olarak değerlendirilmemelidir. Yukarıda sayılanlardan bağımsız olarak, REFERANS tamamen kendi takdiri dâhilinde, belli bazı ziyaretçilerin bu web sitesinin bir kısmına veya tamamına erişimini sınırlandırabilir, kısıtlayabilir veya engelleyebilir.

Bu web sitesini kullanmakla, en az 18 yaşında olduğunuzu, Kısıtlanmış Bölge vatandaşı veya mukimi olmadığınızı ve sizin bu web sitesini kullanmanızı ve REFERANS’ ın sunduğu hizmetleri almanızı kısıtlayıcı yasal bir engeliniz olmadığını beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Web Sitesi İçeriği

REFERANS, doğrudan veya dolaylı olarak, bu web sitesi veya bu web sitesindeki bilgi veya içerik ile ilgili olarak hiçbir garanti veya taahhüt vermez.,

Bu web sitesinde sağlanan alıntı, analiz, mesleki bilgi ve araştırma da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmayan içerikler, REFERANS’ a bağlı olmayan veya REFERANS ile ilgisi olmayan üçüncü partiler tarafından sağlanabilirler. Her ne kadar REFERANS ve bahsi geçen üçüncü partiler tam ve güncel bilgiler sunmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor olsalar da, ne REFERANS ne de bahsi geçen üçüncü partiler bu türden bilgilerin doğruluğunu, güncelliğini, eksik ya da faydalı olup olmadığını garanti edemezler ve bu yüzden sorumlu veya yükümlü tutulamazlar. Güven kaybı yaşanmaması için müşteriler veya bu web sitesinin ziyaretçileri, bu bilgiler hakkında gerekli özeni göstererek hareket etmelidirler.

REFERANS, bağlı kuruluşları veya servis sağlayıcıları, bu web sitesinde belirtilen ve REFERANS tarafından sunulan döviz veya diğer finansal araçları tutabilir, alabilir, transfer edebilir veya devredebilirler. REFERANS, sunduğu tüm ürün ve hizmetlerde aynı zamanda “piyasa yapıcı” olarak da rol oynayabilir ve bu yüzden de bu ürünlerle işlem yapan müşterileri nezdinde karşı taraf haline gelebilir.

Üçüncü Partiler

Bu web sitesi üçüncü partilere ait web sitelerine bağlantılar içerebilir ve üçüncü parti programların indirilmesine olanak tanıyabilir. REFERANS, üçüncü partilerin web sitelerindeki içeriği veya bilginin doğruluğunu kontrol etmemektedir. Verilen bağlantılar sadece referans amaçlıdırlar. REFERANS bu web sitelerinin içeriğinden, çalışma şeklinden veya bu sitelerden indirilecek programlardan yükümlü ve sorumlu tutulamaz ve ziyaretçilerin herhangi bir girişimde bulunmadan, içeriğini ya da web sitesini kullanmadan veya program indirmeden önce, her bir üçüncü partinin kullanım şartlarını okumalarını tavsiye eder. REFERANS, iFOREX Grubunun bir üyesi değildir.

Aksi belirtilmediği sürece, REFERANS ve/veya lisans sağlayıcıları, şayet varsa, bu web sitesinin ve bu web sitesindeki içeriklerin tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptirler. Bu web sitesinden ve REFERANS’ın web sitesinden verilen linkler vasıtasıyla ulaşılan üçüncü partilerin web sitelerinden indirilecek olan programların kullanımları, kendi kullanım koşullarına, telif haklarına ve diğer tüm uygulanabilir fikri mülkiyet haklarına tabidirler.

Bu web sitesinin ziyaretçileri, bu sitenin tüm fikri mülkiyet haklarına haiz REFERANS ve/veya lisans sağlayıcılarının, şayet mevcutsa, önceden yazılı onayı olmadan, bu siteye dahil edilmiş olan fikri mülkiyet haklarını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz veya herhangi farklı bir şekilde kullanamazlar.

Kabul Edilebilir Kullanım

Bu web sitesini; siteye, işlem platformlarına veya REFERANS tarafından sağlanan hizmetlere, zarar verebilecek şekilde kullanmamalısınız. Bu web sitesine ya da REFERANS tarafından sağlanan hizmetlere erişimi engelleyecek veya sitenin/hizmetlerin kullanılabilirliğini zayıflatacak; ya da herhangi bir şekilde kanunsuz, yasadışı, dolandırıcılık amaçlı veya zarar verici şekilde etkinlikler veya amaçlarla kullanmamalısınız.

Sorumluluk Sınırlamaları

REFERANS ve iştirakleri ile hizmet sağlayıcıları, bunların hissedarları, yöneticileri, memurları ve çalışanları da dahil olmak üzere, (Türkiye’deki mevzuat çerçevesinde) bu web sitesinin içeriğinden, kullanımından veya herhangi bir şekilde bu siteyle bağlantılı olarak aşağıdakilerden size karşı sorumlu tutulamazlar:

  • herhangi bir doğrudan zarar veya masraf;
  • herhangi bir dolaylı, arızi, özel veya dolaylı kayıp veya masraf;
  • aşağıda sayılanlar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, iş kaybı, hasılat, gelir, kâr veya tasarruf kaybı, sözleşme veya ticari ilişki kaybı, itibar veya iyi niyet kaybı ya da bilgi verilerinin kaybı veya bozulması.

Yukarıdakilere ilave olarak, REFERANS ve iştirakleri ile hizmet sağlayıcıları, bunların hissedarları, yöneticileri, memurları ve çalışanları da dâhil olmak üzere, üzerlerinde REFERANS’ın doğrudan kontrolü bulunmayan, elektronik veya mekanik donanım arızaları veya iletişim hattı arızaları (telefon, kablo ve internet hatları da dahil), yetkisiz erişim, virüsler, hırsızlık, operatör hataları, şiddetli veya sıra dışı hava koşulları (sel, deprem veya diğer mücbir sebepler dahil), yangın, savaş, isyan, terörist eylemler, ayaklanma, işçi-işveren anlaşmazlıkları ve diğer iş sorunları, kaza, acil durum veya hükümet eylemleri gibi sebeplerden kaynaklanan kayıp ve masraflardan dolayı size veya herhangi birine karşı sorumlu tutulamazlar.

Bölünebilirlik

Şartlar ve Koşulların bir hükmü, herhangi bir mahkeme veya diğer yetkili makam tarafından yasa dışı ve/veya uygulanamaz olarak tespit edilse bile, diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edeceklerdir. Şayet yasa dışı ve/veya uygulanamaz olan hükmün bir kısmı silinerek yasal veya uygulanabilir hale geliyorsa, o kısım silinmiş kabul edilecek ve hükmün geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bütün Anlaşma ve Değişiklikler

Bu Şartlar ve Koşullar, bu web sitesinin kullanımına ilişkin olarak siz ve REFERANS arasındaki tüm anlaşmayı oluşturmaktadır. Bununla birlikte, siz yürürlükteki mevzuata uygun şekilde REFERANS’a müşteri olarak kayıt yaptırdığınızda, sizinle REFERANS arasındaki sözleşme burada sağlanan koşullara ek olarak, sizinle REFERANS arasındaki ilişkileri düzenleyici rol oynayacaktır. Şüpheye mahal vermemek için, bu Şartlar ve Koşullar, sizinle REFERANS arasındaki sözleşmenin herhangi bir şartını değiştirmez veya iptal etmez. Bu Şartlar ve Koşullar ile sözleşme hükümleri arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde,  sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.

Şartlar ve Koşullardaki veya sözleşmedeki diğer hakları saklı kalmak kaydı ile, şayet Şartlar ve Koşulların herhangi bir maddesine karşı hareket edecek olursanız, REFERANS bu türden bir eylemi ihlal varsayacak olup web sitesine ve işlem platformlarına erişiminizi askıya almak, hesabınızı geçici olarak dondurmak ve web sitesine, hesabınıza ve işlem platformlarına erişiminizi yasaklamak veya kısıtlamak da dahil olmak üzere gerekli eylemleri uygulamaya sokacaktır.

REFERANS size önceden haber vermeksizin kendi takdirine bağlı olarak Şartlar ve Koşullarda değişikliğe gidebilir. Revize edilmiş Şartlar Ve Koşullar, bu web sitesinde yayınlandıkları tarihten itibaren uygulanmaya başlarlar. Bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, Şartlar Ve Koşulları değiştikleri şekilleriyle kabul ettiğiniz anlamına gelir. Son sürümü takip edebilmek için lütfen bu sayfayı düzenli olarak ziyaret ediniz.